نوشتن مقاله در رابطه با درخواست سایر افراد

لیست تمام درخواست‌های انجام شده مبنی بر نوشتن یک مقاله در زیر قرار می‌گیرد و در صورتی که فردی مایل به نوشتن مقاله در رابطه با درخواست سایر کاربران است می‌تواند از میان موضوعات درخواستی یکی را انتخاب نماید. پس از انتخاب موضوع از قسمت نوشتن مقاله می‌توانید شیوه ارسال مقاله مورد نظر را پیگیر شوید. فراموش نکنید که ایمیل را با عنوان “پاسخ به درخواست مقاله” ارسال نمایید.

chifa-answer-to-questions-324234324